Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 aug.

Strukturboken kommer i pocket-format!


Datum: 2020-08-31 16:25

Nu kom­mer min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” i pocket!

Struk­tur­bo­ken pub­licer­ades i inbun­det for­mat förs­ta gån­gen 2012 och blev en rik­tig suc­cé. Den har tryck­ts i nya upplagor nio gånger och den har över­satts och pub­licer­ats på nors­ka, engel­s­ka och kinesiska.

Boken är struk­turträn­ing­spro­gram­met i 31 steg för dig som vill ska­pa en smidi­gare vardag på job­bet och få tid till det som är vik­tigt för dig.

Pock­eten finns i butik från och med imor­gon tis­dag, men redan idag kan du bestäl­la dina sign­er­ade exem­plar direkt av mig.

Jag vill köpa ett sign­er­at exem­plar (eller flera)