Strukturboken kommer i pocket-format! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 aug.

Strukturboken kommer i pocket-format!


Datum: 2020-08-31 16:25

Nu kom­mer min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” i pocket!

Struk­tur­bo­ken pub­licer­ades i inbun­det for­mat förs­ta gån­gen 2012 och blev en rik­tig suc­cé. Den har tryck­ts i nya upplagor nio gånger och den har över­satts och pub­licer­ats på nors­ka, engel­s­ka och kinesiska.

Boken är struk­turträn­ing­spro­gram­met i 31 steg för dig som vill ska­pa en smidi­gare vardag på job­bet och få tid till det som är vik­tigt för dig.

Pock­eten finns i butik från och med imor­gon tis­dag, men redan idag kan du bestäl­la dina sign­er­ade exem­plar direkt av mig.

Jag vill köpa ett sign­er­at exem­plar (eller flera)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.