Nu blir det mer möjligt än tidigare att få… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 okt.

Nu blir det mer möjligt än tidigare att få personlig hjälp med din struktur


Datum: 2020-10-13 10:03

Du ser en föreläs­ning, du får idéer du vill sät­ta igång med, det rin­ner ut i sanden. Känns det igen? Om så, låt oss råda bot på det nu.

Det är med stor gläd­je jag nu kan berät­ta att jag inled­er ett samar­bete med Daniel Karls­son från UNIK Part­ner, som innebär att du från och med nu kan få hjälp med att genom­föra de struk­turidéer du tar med dig från en föreläs­ning eller kurs med mig, i myck­et större utsträck­n­ing än vad jag hit­tills haft utrymme att hjäl­pa till med.

Du kan nu boka Daniel för att under län­gre tid få hand­fast, per­son­lig hjälp med att sät­ta upp din egen struk­tur, så att din vardag på job­bet blir så struk­tur­erad som du önskar den för att få den skö­na känsla av att ha kon­troll över din arbetssi­t­u­a­tion en god struk­tur för med sig.

Läs vidare för all info du kan öns­ka dig om detta.

Foto: Fenom­e­nala Kate Gabor!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.