Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 aug.

Så vände jag Lyckopoddens programledare till att gilla struktur


Datum: 2020-08-25 13:34

Om du tyck­er att det­ta med struk­tur” verkar tråkigt och onödigt fyrkantigt, lyssna på senaste avs­nit­tet av Lyck­opod­den där jag på ett varsamt och avväp­nande sätt (det var åtmin­stone min ambi­tion) över­ty­gar pro­gram­ledaren Agnes Sjöström om att struk­tur är såväl roligt som en av de avgörande nyck­lar­na till att få livet så fritt och kreativt du vill.