Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Strukturboken åter i lager


Datum: 2014-01-24 11:25

Tred­je uppla­gan av min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” sålde slut pré­cis strax före jul, men nu finns den tryck­färs­ka fjärde uppla­gan i lager.

Vill du star­ta det nya året med ett trän­ing­spro­gram i att för­bät­tra din vardagsstruk­tur på job­bet så du får mer tid till det som är vik­tigt, köper du boken hos oss här eller hos Adlib­ris. Den finns ock­så som e‑bok här och här.

Läs­er du den hellre på nors­ka, köper du den i norsk över­sät­tning hos Kom­mune­for­laget.

(Kar­tonger­na på bilden är min förs­ta ran­son av den­na fjärde uppla­ga, nu upp­bu­ren till Stiern­holm Con­sult­ing-kon­toret två trap­por utan hiss. Det var ändå 174 kilo.)