Strukturboken åter i lager | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Strukturboken åter i lager


Datum: 2014-01-24 11:25

Tred­je uppla­gan av min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” sålde slut pré­cis strax före jul, men nu finns den tryck­färs­ka fjärde uppla­gan i lager.

Vill du star­ta det nya året med ett trän­ing­spro­gram i att för­bät­tra din vardagsstruk­tur på job­bet så du får mer tid till det som är vik­tigt, köper du boken hos oss här eller hos Adlib­ris. Den finns ock­så som e‑bok här och här.

Läs­er du den hellre på nors­ka, köper du den i norsk över­sät­tning hos Kom­mune­for­laget.

(Kar­tonger­na på bilden är min förs­ta ran­son av den­na fjärde uppla­ga, nu upp­bu­ren till Stiern­holm Con­sult­ing-kon­toret två trap­por utan hiss. Det var ändå 174 kilo.)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.