Hur gick starten? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 jan.

Hur gick starten?


Datum: 2014-01-23 08:56

Jag gis­sar att du så här dags var­it till­ba­ka i arbete någon eller några veck­or efter jul- och nyårshelgledigheten.

Hur var det att kom­ma tillbaka?

Rul­lade det igång i ett mak­ligt och behagligt tem­po eller gick det från stilt­je till storm från en dag till en annan? Hop­pade du vips i din yrkesroll och kände dig som fisken i vat­tnet, eller skavde kosty­men i för­stone en smula?

Snart är du åter ledig

Det är så fint beskaf­fat att det­ta inte var sista gån­gen du var ledig. Om ett inte allt­för långt tag kom­mer du att var­va ner igen, ta några dagars eller veck­o­rs paus och sedan om igen kom­ma till­ba­ka till arbetet. Kän­ner du att näs­ta start helst skulle gå smidi­gare, finns det alla möj­ligheter att få det så.

Där­för, idag, utvärdera hur återkom­sten till arbetet gick och för­fi­na inför näs­ta gång.

Gör så här

 1. Stäng av tele­fo­nen, luta dig till­ba­ka och ta en funderare.
  • Har du var­it lagom full­teck­nad i kalen­dern veck­an eller veck­o­r­na efter att du kom tillbaka?

  • Hur har det gått att ta hand om de mail som kom­mit under ledigheten? Gick det som en dans eller har du inte ännu kom­mit igenom alla? Hade du vikt nog med tid för att ta hand om inkom­na mail? Skulle det ha var­it skönare att ha kol­lat då och då under ledigheten för att bli av med en mas­sa låg­pri­or­it­er­ade mail som du nu skulle velat ha slup­pit hantera när det drag­it igång igen?

  • Var det lätt att snabbt kom­ma in i det som du har att göra nu, eller skulle du ha kun­nat för­bere­da mer innan du gick på ledighet, så du hade fått en fly­gande start utan att spilla tid du nu ångrar?

  • Hade du flera res­da­gar inbokade förs­ta veck­an du kom till­ba­ka? Skulle du ha velat hin­na job­ba undan mer på kon­toret innan? Hade du ingen resa inbokad och tyck­te du där­för att det kän­des trögt att kom­ma upp i tempo?

  • Hur ser veck­o­r­na ut framöver? Är de så fullt bokade som innan ledigheten och som du lovat dig själv att inte ha det igen? Eller, ger de en tydlig bild av din ide­ala veckorytm?

  • Blev du tagen på sän­gen om hur segt det var att kom­ma igång? Behöver du kanske näs­ta gång boka in några inspirerande lunch­er, min­gel eller sem­i­nar­i­er att gå på så du får fart snabbare?

 2. Gör tydligt för dig själv vad du vill göra annor­lun­da i sam­band med näs­ta ledighet.

 3. Lägg nu in det du konkret bör justera som att-göra-uppgifter med ett för­fal­lo­da­tum före, efter eller under din ledighet.

 4. Om du mer behöver hål­la de förs­ta dagar­na mötes­fria, lägg in spär­rande fri tid”-bokningar i kalen­dern med en gång.

 5. Vill du näs­ta förs­ta vec­ka till­ba­ka på job­bet få en rik­tig moti­va­tions­boost — ring din mest inspirerande affärsvän idag och be om att få bju­da på lunch i förs­ta veck­an efter din näs­ta ledighet.

… och njut av din fram­förhåll­ning efter näs­ta ledighet

Om du idag, när du har starten i färskt minne, gör konkre­ta förän­dringar inför näs­ta start, kom­mer den att vara mer angenäm för dig. Du kom­mer att kom­ma igång snab­bare och med min­dre ansträngn­ing kom­mer du att beta av allt det som lagts på hög under din från­varo. Kanske utfor­mar du näs­ta återkomst så ele­gant att det känns som en fröjd att kom­ma till­ba­ka till arbetet igen.

Hur gör du?

Hur gör du för att få en opti­mal start när du är till­ba­ka efter ledigheten? Skriv en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.