"Sluta snooza, skapa superstruktur!" - mingel och… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 aug.

"Sluta snooza, skapa superstruktur!" - mingel och boksignering i Stockholm


Datum: 2012-08-24 11:24

Varmt välkom­men på min­gel och bok­signer­ing den 19 sep­tem­ber i Stock­holm. Psykolo­gen Alexan­der Rozen­tal och jag tar oss an arbet­slivets störs­ta plå­gor och berät­tar hur du kan bli bät­tre på att ska­pa struk­tur och min­s­ka upp­skju­tande i varda­gen. Du kom­mer att få hand­fas­ta tips på hur du kan beseg­ra din mail­box, hit­ta ruti­n­er som funger­ar, samt job­ba min­dre men mer fokuserat.

Kvällen kom­mer att innehål­la kor­ta och mat­nyt­ti­ga pre­sen­ta­tion­er av mig och Alexan­der, ett rik­tigt case som vis­ar hur du kan omsät­ta våra tips i verk­ligheten, och ett trevligt min­gel med oss föreläsare och inbjud­na gäster. 

Jag kom­mer även att sign­era min nyutkom­na bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! som även finns att köpa på plats. Se mig tala om boken i SVTs Gomor­ron Sverige här.

Om föreläsar­na

David Stiern­holm är Sveriges ende struk­tör. Han hjälper män­niskor och före­tag att bli mer effek­ti­va genom att ska­pa bät­tre ord­ning och struktur.

Alexan­der Rozen­tal är psykolog på Psykologi­fab­riken och expert på uppskjutandebeteende.

Plats och tid

Psykologi­fab­riken, Birg­er Jarls­gatan 18A, 5 tr (porten mel­lan Lager­haus och Espres­so House), Stockholm
Ons­da­gen den 19 sep­tem­ber klock­an 18.00 — 20.00.

Upp­da­ter­ing: Nu är even­tet full­satt. Vill du sät­ta upp dig på kölis­tan, maila oss.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.