Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 apr.

Så mycket kostar ditt möte


Datum: 2010-04-09 14:36

Har du någon gång tänkt på hur myck­et ett möte som drar över tiden egentli­gen kostar extra?

Nu kan du lätt se det, även under mötets gång.

Chica­go-bon Toby Tripp har snick­rat ihop Meet­ing tick­er”, en enkel och effek­t­full räknare som vis­ar hur myck­et ditt möte kostar i tid och pengar. 

Gör så här

  1. Gå till Meet­ing tick­er: https://​tobytripp​.github​.io/​m​e​e​t​i​n​g​-​t​i​cker/
  2. Ange hur mån­ga ni är på mötet, vad snitt-timkost­naden är per per­son (lönekost­nad per tim­ma, deb­iter­bart pris per tim­ma + lönekost­nad, el dyl), samt när mötet startade.
  3. Klic­ka på Start”.
  4. Se hur pen­gar­na rin­ner iväg.
Bild på appen Meeting Ticker - en taxameter för möten.

Med glimten i ögat är väl det här ett effek­t­fullt sätt att få möten som ofta springer iväg i tid att bli kortare?

Hur gör du för att hål­la dina möten effektiva?

Berät­ta!


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.