Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 apr.

Tre strukturverktyg, men inte bara för poliser


Datum: 2010-04-09 10:08

I mars-num­ret av Pol­is­för­bun­dets tid­ning Polis­tid­nin­gen inter­vjuas jag om hur man ord­nar upp kaoset på kontoret.

Tre verk­tyg för struk­tur är en hjälp på vägen.

Illus­tra­tion: Malin Hjorth


Struk­tur är ett ämne som rör oss alla, så jag inter­vjuas ofta i tid­ningar, pod­dar, radio och tv. Här är ett urval av artik­lar et c som jag med­verkat i.