Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 mars

Så kan du få långa mejl sammanfattade med AI


Datum: 2024-03-21 13:31
Ett lugnt kontorsskrivbord med en ångande kopp kaffe, två svävande kuvert, och en krukväxt badar i gryningens varma sken.

Jag får mån­ga mejl och jag vill läsa dem fort — särskilt de lån­ga och snåri­gare. Där­för låter jag en AI läsa och sam­man­fat­ta de längs­ta mejlen till mig. 

Då kan jag snab­bare gå från mejl till handling!

Hur då sam­man­fat­ta”?

Så här gör jag:

1. Mejlen som jag vill få sam­man­fat­tade flag­gar jag. 

2. Kort senare får jag en notis där mejlet är sam­man­fat­tat i tre meningar. Eventuel­la att göra-uppgifter ur mejlet är specade och sist i notisen föres­lår AI:n möjli­ga näs­ta steg. 


Jag gjorde för­resten en kort video där jag vis­ar det här:


Bakom kulis­ser­na

Hur det går till? Jo:

Ett modernt rum med ett flödesschema på väggen som illustrerar en process från en röd startpunkt genom Zapier till OpenAI och avslutar med ett meddelande på en smartphone.

När jag flag­gar mejlet (1) trig­gas automa­tis­er­ingstjän­sten Zapi­er (2) — som plockar ut innehål­let i mejlet — skickar det (3) till Ope­nAIs Chat­G­PT-API - som sam­man­fat­tar det och skickar till­ba­ka (4) sam­man­fat­tnin­gen till Zapi­er som skickar (5) den i en notis genom appen Pushover där jag ser den (6).

Klart!

Är det­ta verk­li­gen säkert?

Men, hur blir det med säk­er­heten? Är det verk­li­gen vet­tigt att låta en AI läsa mejl? Jo, data som skickas via Ope­nAIs API (som jag använ­der här) används inte för att trä­na AI:n på. Datat raderas hos Ope­nAI och finns inte kvar i historiken.

Hur gör du?

Så gör jag. Gör du något lik­nande? Berät­ta!


Du kan få se en föreläsning om AI i praktiken

En man i kostym står med utsträckta armar mot en bakgrund av livliga, exploderande färger.

AI-tillämpningar som denna är vad jag visar i min föreläsning "AI i din arbetsdag - Spara tid, bli effektivare och minska stressen!" som nu går att boka till din organisation.

Jag kommer gärna och håller föreläsningen också för er!

Bra! Jag vill ha en offert!