Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 mars

Podd: Klart! nr 664 - Då är rätt tid att ”ta tag i saker”


Datum: 2024-03-25 08:45
En ljus morgonsol skiner genom stora kontorsfönster och kastar ett varmt sken samt långa skuggor över ett tomt golv.

Spelar det någon roll när på dagen du job­bar med svåra uppgifter?

I Klart! idag berät­tar jag vad som kom fram i frå­gan i en allde­les färsk tysk-hol­länd­sk studie.

Har du någon särskild strate­gi för när du gör uppgifter som innebär att du tar tag i sak­er”? Har du hit­tat ett förhåll­ningssätt som hjälper just dig? Skriv till mig och berät­ta. Jag är nyfiken på att höra.


Kom på kon­fer­ensen Admin­istr­era & Samord­na på Oscars-teatern den 28 maj!


Skulle du velat ha läst detta istället?

En leende blond kvinna i trettioårsåldern tittar på sin telefon i en solig trädgård.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet