Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 maj

Podd: Klart! nr 592 - Har du koll på eftermötesgaffeln?


Datum: 2022-05-30 08:45
En gaffel ligger på en bordsskiva i trä. Undertill står texten "Detta är en eftermötesgaffel".

Möten och i syn­ner­het noteringar­na man gör på möten är luriga.

Det är så lätt att noteringar­na blir kvar i ett block eller i OneNote, bland andra noteringar och med tiden blir det vi lovade på mötet bort­glömt, långt inne i en packe anteckningar.

Om du har koll på din efter­mötes­gaffel, kan den dock låta dig slip­pa det bekymret. 

I det­ta avs­nitt, nr 592, går jag igenom vad efter­mötes­gaffeln är och hur du kan använ­da den för att snabbt gå från ord till han­dling efter mötena.

Hur ser din efter­mötes­gaffel ut? Skriv till mig och berät­ta. Jag vill alltid ha tips och exem­pel på hur god struk­tur kan se ut och jag är nyfiken på vad du har hit­tat på. Ditt mejl är så välkommet.

I bör­jan av avs­nit­tet näm­n­er ett färskt blog­gin­lägg om att söka smartare i Out­look och några favorit­sök­ter­mer. Här finner du det.

Ett mötesnoteringsanteckningsblock liggande på träplankor

För att göra det lätt att ta hand om mötesnoteringarna efter mötet har jag tagit fram mötesblocket "Som smort!". Du kan beställa ditt eget exemplar i shoppen.

Jag vill ha ett block!

En man sitter på golvet med laptopen i knät och skrattar in i telefonen

Klart! finns också som veckobrev. Läser du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig alldeles gratis till veckobrevet.

Jag vill få veckobrev.