Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 juni

Podd: Klart! nr 675 - Låt Copilot sammanfatta mötesanteckningarna i OneNote


Datum: 2024-06-17 08:45
En trollstav som kastar en trollformel över en bärbar dator med blått lysande gnistor och mystisk energi.

En AI som lyssnar på allt ni pratar om i mötet. Vill du ha det?

Säsongens sista avs­nitt av Klart! hand­lar om ett sätt att både få hjälp av en AI med mötes­no­terin­gen och ha kon­troll över vilken data du släp­per iväg till den.

Har du använt Copi­lotOneNote till något annat än det här? Berät­ta om det i ett mejl till mig. Få sak­er roar mig så myck­et just nu som att höra om smar­ta och använd­bara tillämp­ningar av AI.

Med det­ta tar jag och pod­den semes­ter. Tack, alla ni som lyssnat, följt mig och bokat föreläs­ningar, kurs­er och struk­turträn­ing den­na förs­ta hal­va av 2024! Vi ses igen månda­gen den 19 augusti!

Trevlig som­mar!


Boka föreläs­nin­gen AI i din arbets­dag — Spara tid, bli effek­ti­vare och min­s­ka stressen” till näs­ta kickoff!


Vill du hellre läsa än lyssna?

En kvinna som bär en blommig klänning och en blomsterkrans ler medan hon tittar på sin telefon i en trädgård.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet