Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 juni

Jag svidar om till semester


Datum: 2024-06-17 09:08
En man i skjorta och slips står vid vattnet och justerar sin kavaj.

Det är allde­les strax dags för som­marledighet för mig. Jag är till­ba­ka i tjänst igen månda­gen den 19 augusti.

Inte onåbar, dock

Men, jag är inte helt bor­ta. Skickar du en för­frå­gan under som­maren svarar jag på den och anmäler du dig till en online-kurs släp­per jag in dig — i syn­ner­het fram till mid­som­mar, för jag job­bar den här veck­an ut.

Vi kan ses på er kickoff

Efter som­maren är jag flit­igt bokad att föreläsa på kick­of­fer, men jag har ett par datum kvar i augusti om du vill boka mig till just er kick­off. Jag kom­mer gärna!

Jag vill ha en offert