Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 apr.

Podd: Klart! nr 668 - Använder du OneNote, Planner och To-Do till rätt sak?


Datum: 2024-04-29 08:45
Tre dörrar med upplysta fönster ovanför varje är märkta med logotyper: Microsoft To-Do, Microsoft OneNote och Microsoft Planner.

Hur ska du bäst använ­da OneNote, Plan­ner och To-Do?

I det­ta avs­nitt av Klart! red­er jag ut vad du ska ha de tre pop­ulära verk­ty­gen till — och inte.

Av näm­n­da appar är det Plan­ner som används minst av dem jag hjälper. Där­för är jag nyfiken på att höra om hur du använ­der den, om du gör det. Skriv gär­na till mig och berät­ta. Jag lyssnar gärna.

Har du en kol­le­ga som du tror skulle ha nyt­ta av att ren­od­la sitt appan­vän­dande mer? Berät­ta gär­na för den om det­ta tips, för ju fler i vår omgivn­ing som ock­så arbe­tar struk­tur­erat, desto smidi­gare blir allas våra arbetsdagar.


Boka min nya föreläs­ning AI i din arbets­dag — Spara tid, bli effek­ti­vare och min­s­ka stressen”!


Läser du hellre än lyssnar?

En leende blond kvinna i trettioårsåldern tittar på sin telefon i en solig trädgård.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet