Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 apr.

Podd: Klart! nr 665 - Så lär du dig av med vanor lättare


Datum: 2024-04-08 08:45
En ny stig grenar sig av från en gammal landsväg omgiven av frodig grönska i det mjuka morgonljuset.

Du hit­tar nya, struk­tur­erade vanor du vill sät­ta, men hur ska du bära dig åt för att slu­ta göra som du gjort hittills?

Veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 665 — hand­lar om tre nyck­lar för att lättare släp­pa gam­la vanor.


Stu­di­en jag näm­n­er hit­tar du på https://​www​.tand​fon​line​.com/​d​o​i​/​a​b​s​/​10​.​1080​/​17437199​.​2011​.​603640 och min bok, som jag ock­så näm­n­er i förb­i­farten, finns i min webb­shop.

Vad har du för knep för att göra dig av med vanor du inte län­gre vill ha? Skriv till mig och berät­ta. För oss som ständigt finsli­par hur vi gör sak­er är alla fören­k­lande tips guld värda.


Anmäl dig till vårens öpp­na struk­turkurstillfällen idag!


Vill du hellre läsa sånt här än lyssna på det?

En man i cowboyhatt är fokuserad på sin telefon i en naturlig utomhusmiljö.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!