Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 feb.

Ses vi när jag håller en öppen föreläsning i Stockholm den 28 maj?


Datum: 2024-02-07 09:07
En annons för ett evenemang som heter "Administrera och Samordna 2024" planerat till den 28 maj 2024 i Stockholm på Oscarsteatern, med porträttbilder av sju talare och en logotyp.

Jag kom­mer med­ver­ka under kon­fer­ensen Admin­istr­era & Samord­na den 28 maj 2024 på Oscarsteatern i Stock­holm. Ses vi där då?

För dig som håller koll på allt och alla

Admin­istr­era & Samord­na, som arrangeras av Offentli­ga Utbild­ningar, är en full­späck­ad dag speciellt anpas­sad för dig som job­bar som admin­is­tratör, han­dläg­gare, samordnare eller lik­nande. Den är helt enkelt för dig som är spin­deln i nätet på kontoret!

Jag kom­mer att dela med mig av hur du kan slip­pa stres­sa i onö­dan, job­ba över­tid och dubbe­lar­be­ta genom att sät­ta en god struk­tur för ditt arbete. Istäl­let får du mer tid till det som är vik­tigt för dig!

Tankar om tid, arbete, häl­sa, AI och myck­et mer

Har du sett vilket gott säll­skap jag är den­na dag? För du får ock­så lyssna till andra klo­ka föreläsare inom häl­sa, arbets­gläd­je och effek­tivitet som leg­en­dariska Bod­il Jöns­son, Mårten Nylén, Lisa Höglund, Tom­my Wilén och Oskar Sergel.

Allt hålls ihop på ett fenom­enalt sätt av mod­er­a­torn Mi Ridell!

Du får rabatt!

Och, vet du, du kan få 1 000 kr rabatt på bil­jettpriset om du anger koden DAVID när du anmäler dig (ord pris är 4 999 kr ex moms för fysisk eller dig­i­tal biljett).

A‌ntalet platser är begrän­sat, så läs mer och säkra din plats bums.

Jag vill säkra min plats