Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 dec.

Podd: Klart! nr 652 - Vik vunnen tid till det viktiga du längtat efter


Datum: 2023-12-18 08:45
En elegant timglas fyllt med guldstoft fångar solljuset på ett träbord.

Vad ska du göra av tid du får över?

Årets sista avs­nitt av Klart! hand­lar om hur du bäst disponer­ar tim­mar du frigör.

När du får extra tid till för­fo­gande, vad vill du ägna den åt? Skriv till mig och berät­ta. Kanske kan jag få idéer till vad jag vill dedik­era tid till näs­ta gång som min upp­sät­tning arbet­suppgifter förändras.


Vill du få två tips på vad du kan göra om du har lätt för att tac­ka ja till möten som du egentli­gen inte behöver vara med på?


Skulle du hellre läsa detta tips?

En ren klädd i festliga kläder tittar intensivt på en smartphone.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet