Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 dec.

Allt du vill uppleva måste du inte hinna just nu


Datum: 2023-12-21 09:00
En person i en tweedkostym håller ett glas konjak medan han läser en bok i ett bibliotek.

När jag föreläste för det syn­nerli­gen spän­nande kon­sult­bo­laget Net­light om att få tiden att räc­ka till med god struk­tur blev en sak extra tydlig för mig: allt vi vill uppl­e­va måste vi inte hin­na just nu (i livet)!

På väg hem genom den mör­ka Stock­holms-kvällen tänk­te jag vidare på det där — och på kon­jak och bokläsning.

Hur är det för dig?

Vad vill du hin­na med, som du lika gär­na kan göra senare? Berät­ta för mig!

Tack, Net­light!

Och, tack för inbju­dan, Han­na Birg­ers­son & Net­light! Tack för gott samar­bete, Malin Thure­zon (som föreläste i anslut­ning till mig) och tack, Wiso­ry, för att ni förmed­lade det hela!


Har du för ont om tid?

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Vill du också få tiden att räcka mer till? Boka föreläsningen som jag höll för Netlight, som just har rubriken "Få tiden att räcka till". Jag kommer gärna också till ditt jobb.

Jag vill ha en offert