Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 dec.

Vad vill du lära dig om AI i praktiken?


Datum: 2023-12-14 11:36
En leende man i kostym sitter vid ett skrivbord bredvid en vänlig robot med ett frågetecken mellan dem.

Det senaste året har jag inten­sivt utforskat de nya AI-verk­ty­gen som kom­mer ideli­gen. Jag har gjort flera tillämp­ningar som jag själv har nyt­ta av var­je dag (till exem­pel den här).

Det kom­mer en föreläs­ning om det här

Jag har nu bliv­it ombedd att ta fram en föreläs­ning om AI i praktiken.

Pré­cis som allt annat jag gör kom­mer fokus vara på hur du kan använ­da AI för att fören­kla ditt arbete var­je dag — även om du har ett allde­les van­ligt jobb”.

Det skulle vara värde­fullt för mig att få reda på vad du skulle vil­ja lära dig av mig om AI i praktiken.

Har du lust att berätta?