Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 nov.

Podd: Klart! nr 649 - Bläddra bland mejlmappar eller söka - vad är snabbast?


Datum: 2023-11-27 08:45
Ett vitt kuvert gömt i en höstack.

Hur ska du göra för att hit­ta rätt mejl fort? Du vill ju inte läg­ga tid på att leta.

I det­ta det 649:e avs­nit­tet av Klart! berät­tar jag om en IBM-studie som vägled­er dig i om du ska map­pa eller bara söka.

Det­ta är stu­di­en jag talar om.

Sök smartare i Out­look och i Gmail och i Mail för MacOS.

Har du någon favorit­sök­term som du använ­der ofta? Sök­er du efter ett visst nyck­elord, efter avsän­dare, efter om mejlet innehåller en bila­ga eller en helt annan smart kom­bi­na­tion? Skriv till mig och berät­ta! Jag är nyfiken.


Anmäl dig till min och Lära För Livets öpp­na halvdagskurs om struk­tur på job­bet i Göte­borg på tors­dag den 30 november.


Du kan läsa mina tips om du föredrar det

En ung man använder sin smartphone vid ett köksbord med en lätt måltid framför sig.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet