Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 nov.

Podd: Klart! nr 648 - Fråga AI:n först


Datum: 2023-11-20 08:45
En blond medelålders affärskvinna skrattar med en humanoid robot vid ett skrivbord.

Nu, mer än på myck­et länge, kan du få slip­pa job­bets tid­skrä­vande petitesser.

Veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 648 — hand­lar om en frå­ga du kan stäl­la dig ofta för att dra störs­ta nyt­tan av AI-utvecklingen.

Vad använ­der du AI till mest just nu? Tip­sa mig! Jag vill kom­ma på fler sak­er jag kan använ­da den­na fascinerande teknik till, så dina erfaren­heter tar jag emot med öpp­na armar.


Gå min öpp­na halvdagskurs den 7 decem­ber i Stock­holm och få sju veck­o­rs stöd i att sät­ta i ver­ket det du tar med dig från kursen!


Chef­stid­nin­gen kallade för­resten i för­ra veck­an Klart! för en mikropodd”. Det skriv­er jag under på!


Får du mitt veckobrev?

En brunhårig kvinna i 40-årsåldern sitter i ett mysigt rum med en laptop i knät, ler svagt när hon tittar på skärmen, med en varm brasa som brinner i öppna spisen bakom henne.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet