Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 nov.

Podd: Klart! nr 648 - Fråga AI:n först


Datum: 2023-11-20 08:45
En blond medelålders affärskvinna skrattar med en humanoid robot vid ett skrivbord.

Nu, mer än på myck­et länge, kan du få slip­pa job­bets tid­skrä­vande petitesser.

Veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 648 — hand­lar om en frå­ga du kan stäl­la dig ofta för att dra störs­ta nyt­tan av AI-utvecklingen.

Vad använ­der du AI till mest just nu? Tip­sa mig! Jag vill kom­ma på fler sak­er jag kan använ­da den­na fascinerande teknik till, så dina erfaren­heter tar jag emot med öpp­na armar.


Gå min öpp­na halvdagskurs den 7 decem­ber i Stock­holm och få sju veck­o­rs stöd i att sät­ta i ver­ket det du tar med dig från kursen!


Chef­stid­nin­gen kallade för­resten i för­ra veck­an Klart! för en mikropodd”. Det skriv­er jag under på!


En brunhårig kvinna i 40-årsåldern sitter i ett mysigt rum med en laptop i knät, ler svagt när hon tittar på skärmen, med en varm brasa som brinner i öppna spisen bakom henne.

Får du mitt veckobrev?

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet