Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 okt.

Podd: Klart! nr 645 - Må bättre genom att pendlingsplanera


Datum: 2023-10-30 08:45
Blond, medelålders kvinna i röd kappa sitter på en buss och planerar sin dag i sin telefon. Hon bär svartbågade glasögon.

Blir du trött av att pend­la långt?

I veck­ans avs­nitt av Klart! - nr 645 — får du tips om vad du kan göra för att und­vi­ka det och istäl­let må bättre.

Här hit­tar du stu­di­en jag näm­n­er inled­ningsvis (pdf).

Vad mår du bra av att göra när du pend­lar? Skriv till mig och berät­ta. Kanske har du hit­tat en helt annan aktivitet som är den rät­ta för dig.


Kän­ner du till de här fyra knepen för att lättare pri­or­it­era vik­ti­ga uppgifter?


Läser du hellre än lyssnar?

En äldre, italiensk, brunbränd man med klassiska tatueringar läser på sin telefon på en solig strand på den italienska rivieran.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet