Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 okt.

Video: Fyra knep för att lättare prioritera viktiga uppgifter


Datum: 2023-10-03 10:59

Hur illa blir det om du skjuter upp något vik­tigt och omfat­tande du har att göra?

Att göra de hem­s­ka kon­sekvenser­na tydli­ga för dig själv är ett sätt att i hjäl­pa dig att i stun­den väl­ja rätt uppgift. Du gör en pri­or­i­ter­ing som du senare tackar dig för.

Här kom­mer tre knep till!

Och, du, vad har du för knep för att lösa det­ta bekym­mer? Berät­ta för mig!

(För­resten, har du sett att jag har en online-kurs om att pri­or­it­era rätt och få tiden att räc­ka till?)

Laptop med YouTube-logon på skärmen på ljust skrivbord

Du hittar mängder av fler videor som denna på min YouTube-kanal.

Jag vill se fler videor