Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 okt.

Öppen halvdags strukturkurs i Göteborg 30 nov


Datum: 2023-10-26 10:20

Den 30 novem­ber 2023 håller jag min öpp­na halvdags struk­turkurs i Göte­borg i regi av Lära för Livet.

Du som kom­mer då får lära dig minst två verk­tyg för att lättare pri­or­it­era bland allt i varda­gen. De hjälper dig skil­ja på bråt­tom och vik­tigt, säga nej med gott samvete och få en mer rim­lig arbets­be­last­ning som du mår bra av.

Du får ear­ly bird-rabatt till och med månda­gen den 30 okto­ber, så anmäl dig bums!

Jag vill anmäla mig