Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 maj

Podd: Klart! nr 630 - Så får Neil Gaiman skrivande gjort när det går trögt


Datum: 2023-05-22 08:45
Författaren Neil Gaiman sitter i ett svartlackerat lusthus i en prunkande trädgård, iklädd svarta kläder, skrivandes i full koncentration.

När du ska for­mulera något och det går trögt — vad gör du då för att kom­ma loss?

För­fattaren Neil Gaiman har ett knep som är både strängt och varsamt på sam­ma gång. Det är just vad Klart! nr 630 hand­lar om den­na vecka.

Hur gör du för att kom­ma loss när en uppgift går trögt? Mån­ga är vi som har lätt för att skju­ta upp vis­sa uppgifter, så det finns mängder av knep för att und­vi­ka det. Nu är jag nyfiken på vad ditt är. Kanske använ­der du AI för att kom­ma vidare? Skriv till mig och berät­ta. Jag är idel öra.


Har ni en intern kon­fer­ens i juni? Kanske en kick­off? Behöver du en min­dre full kalen­der och mer tid till det vik­ti­gaste? Boka en föreläs­ning med mig till ert möte.


Läser du hellre?

Medelålders japansk kvinna sitter på ett mysigt kafé i Ikebukuro i Tokyo och läser på sin laptop. Hon bär glasögon.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet