Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 maj

Tack, Aurobay!


Datum: 2023-05-17 15:06
Kollage bestående av två bilder: till vänster, entréskylten till Bokenäset Hotell & Konferens; till höger, en blommande sommaräng i närheten.

De som lyckas rik­tigt bra med sin struk­tur på job­bet — vad har de för mindset?”

Det var en av flera allde­les utmärk­ta frå­gor jag fick när jag föreläste för Aurobay på naturskö­na Bokenäset häromdagen.

Det­ta var mitt svar

Det finns såk­lart flera men­ta­la inställ­ningar vi kan ha som hjälper oss att arbe­ta mer struk­tur­erat, men spon­tant var det en särskild som stack ut för mig. 

Så, jag sva­rade såhär: 

Vad skulle du ha svarat? Vad upplever du vara själ­va nyck­e­lin­ställ­nin­gen” för att lyckas med struk­turen? Berät­ta!

En glimt till — av en fanfar!

Och, dessu­tom fick jag uppl­e­va en allde­les äkta kofan­far (tror jag att det var):

Tack för förtroen­det, Aurobay!

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor står på en i övrigt svart scen och föreläser med eftertänksam min.

Vill du också lära dig rätt mindset för god struktur och andra knep för att underlätta varje dag på jobbet?

Boka en föreläsning med mig till ert nästa möte.

Jag vill ha en offert