Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 maj

Podd: Klart! nr 628 - Fem sätt att fördela uppgifter i teamet


Datum: 2023-05-08 08:45
Ett team bestående av unga kreatörer står runt ett bord där det ligger pappersblad i olika storlekar. De fördelar uppgifterna som ska göras sinsemellan.

Det är så myck­et som ska göras, men vem ska göra vad? 

I avs­nit 628 av Klart! delar jag med mig av fem sätt att dela upp arbetet sinsemellan.

Hur tänker du när du förde­lar uppgifter­na mel­lan de medar­betare du ans­varar för? Vad tar du hän­syn till? Är det någon särskild aspekt som främst är vägledande? Skriv till mig och berät­ta! Jag vill höra.


Trä­na på att få koll på läget” med mig den 31 maj!


Är läsa mer din grej?

Kostymklädd affärsman läser på sin telefon under det att han åker tunnelbana i NY.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet