Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 maj

Eventeffects 100-lista - ett säkert vårtecken!


Datum: 2023-05-04 14:13
En man i brun kavaj föreläser på en ganska så mörklagd scen. Han sträcker ut handen mot bilden i bakgrunden, där det står "Structure.". Bredvid honom hänger två medaljonger i luften - en orange och en grön. Längst fram till höger blommar gul tussilago.

Gula, söta tus­si­la­go i diket är ett säk­ert vårteck­en. Ute­bliv­en nat­tfrost är ett annat.

Men, det säkraste vårteck­net såhär års är att nominer­in­gen till bran­schor­ganet Even­t­ef­fects årli­ga lista över de 100 mest pop­ulära föreläsar­na öpp­nar — och med den blog­gin­lägg likt det­ta från Sveriges föreläsarskara.

Plat­sar jag, tyck­er du?

Så, jag ber om din hjälp. För, jag vill såk­lart kom­ma med på årets lista — som tidi­gare år.

Om du har sett en av mina föreläs­ningar, gillat den och tänkt allt­så, David måste ju åtmin­stone vara en bland lan­dets 100 bäs­ta föreläsare”, nomin­era mig till 100-lis­tan. Det går fort och lätt.

Varmt tack för hjälpen!