Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 feb.

Podd: Klart! nr 620 - Visa andra när du kan ta ett möte


Datum: 2023-02-27 08:45
Tre tomma parkeringsplatser framför en tät, grön häck.

Fylls dina veck­or av möten i det när­maste automa­tiskt istäl­let för att du själv styr när du har möte?

I Klart!, avs­nitt 620 delar jag med mig av två kalen­der­funk­tion­er som får dina möten att ham­na mer när det pas­sar dig.

Funk­tion­er­na är:

Har du tes­tat någon av funk­tion­er­na? Eller, använ­der du någon annan? Skriv till mig och berät­ta hur det funkat för dig. Själv är jag myck­et förtjust i Acu­ity Sched­ul­ing, som fyller lik­nande funk­tion och som jag använt i flera år.


Här ser du allt om struk­turkursen i Stock­holm den 29 mars, som du kan få per­son­lig struk­turhjälp i sam­band med.


Det finns ännu fler tips att få!

En röd, antik brevlåda av metall, i en trappuppgång med vitmålade tegelväggar.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!