Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 feb.

Podd: Klart! nr 619 - Så kan du lyssna på webbsidor och PDF:er


Datum: 2023-02-20 08:45
Ett par vita hörlurar ligger på en vit läsplatta som i sin tur ligger på en vit yta.

Att lyssna på ljud­böck­er istäl­let för att läsa är en sak, men hur ska du göra med artik­lar och doku­ment som du ock­så vill ta till dig sam­tidigt som du gör annat?

Klart! hand­lar idag om två appar som läs­er upp det du inte hin­ner läsa själv.

Har du hit­tat någon annan uppläs­ningsapp eller högläs­ningstjänst? Tip­sa mig om den! Jag är idel öra (i dubbel bemärkelse den här gången!).


Och, kom och var med på den öpp­na struk­turkursen jag håller i Stock­holm den 29 mars och 31 maj!

Läser du hellre, trots allt?

Gråhårig medelålders man i vit t-shirt läser på en laptop som står på en köksbänk. I högra handen håller han en grön mugg.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som ändå hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet