Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 feb.

Video: Time management gör dig lyckligare mer än effektivare


Datum: 2023-02-16 16:13

Funkar verk­li­gen time man­age­ment? Gör det någon skill­nad alls?

Det var frå­gor­na som ställdes i en intres­sant metas­tudie över 158 andra studi­er, där forskar­na dels kom fram till vad man kunde förvän­ta sig, dels något som kan vara mer förvånande.

Vad gör du för förän­dring härnäst? Berät­ta (för jag berät­tade för dig — i videon)!

Ta ett konkret steg mot en lyckligare vardag nu direkt. Gå personlig strukturkurs för mig, så hjälper jag dig framåt.

Jag vill se när nästa kurstillfälle är