Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 jan.

Podd: Klart! nr 616 - Hjälp andra bli tydligare när de ber dig göra något


Datum: 2023-01-30 08:45
Tre smoothies på ett bord; en grön, en gul och en röd, mot en mintgrön plankvägg.

Om mån­ga kol­le­gor ger dig uppgifter som alla ska göras så fort som möjligt” är det svårt att prioritera.

I det­ta avs­nitt, nr 616, delar jag med mig av en metod som gör det lättare för dig att veta vad som ska göras först.


Har du gjort något lik­nande som Lise-Lotte i avs­nit­tet gjorde? Skriv till mig och berät­ta om ditt knep. Jag kom­mer att bli lika glad för ditt mejl som jag blev när jag hörde av henne.


Och, hur hade Arbets­förmedlin­gens medar­betare på sina per­son­alda­gar, då de fick sig en struk­tur­föreläs­ning till livs?


Något sliten, patinerad, grön brevlåda av typiskt amerikansk modell.

Du kan läsa det här i din egen takt (istället)

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet