Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 jan.

Podd: Klart! nr 616 - Hjälp andra bli tydligare när de ber dig göra något


Datum: 2023-01-30 08:45
Tre smoothies på ett bord; en grön, en gul och en röd, mot en mintgrön plankvägg.

Om mån­ga kol­le­gor ger dig uppgifter som alla ska göras så fort som möjligt” är det svårt att prioritera.

I det­ta avs­nitt, nr 616, delar jag med mig av en metod som gör det lättare för dig att veta vad som ska göras först.


Har du gjort något lik­nande som Lise-Lotte i avs­nit­tet gjorde? Skriv till mig och berät­ta om ditt knep. Jag kom­mer att bli lika glad för ditt mejl som jag blev när jag hörde av henne.


Och, hur hade Arbets­förmedlin­gens medar­betare på sina per­son­alda­gar, då de fick sig en struk­tur­föreläs­ning till livs?


Du kan läsa det här i din egen takt (istället)

Något sliten, patinerad, grön brevlåda av typiskt amerikansk modell.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet