Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 jan.

Hur känns strukturen?


Datum: 2023-01-26 16:46
En leende man i brun kavaj och mörkblå slips ligger i en nybäddad säng.

Jag roade mig med att fun­dera på hur man kan beskri­va en god struk­tur på ett mer målande sätt, till skill­nad från det något tor­ra språk med vilket man annars lätt talar om struk­tur, effek­tivitet, arbetssätt och annat.

Jag kom att tän­ka på hur det är att kry­pa ner i en säng bäd­dad med nytvät­tade lakan. Det är strävt och ordentligt, men ändå välkom­nande och löftes­rikt. Det kom­mer att bli en skön natts sömn.

Vad är AI-robot­ens förslag?

Chat­G­PT är på allas läp­par nu och jag lek­te med tjän­sten för att lära mig vad jag skulle kun­na ha den till. Jag bad den om metafor­er för en tom inko­rg och det här var vad som kom ut:

En robotleksak i plåt bakom en ruta med tre metaforer för en tom inkorg.
  • An emp­ty inbox is like a blank can­vas, ready for new ideas and messages.
  • An emp­ty inbox is like a clear sky, free from dis­trac­tions and clutter.
  • An emp­ty inbox is like a fresh­ly made bed, invit­ing and ready for new tasks and activities.

En robot och en struk­tör — en och sam­ma tanke!

Hur är det för dig?

Hur skulle du beskri­va att den goda struk­turen känns? Berät­ta för mig. Det här är kul att grun­na på, tyck­er jag.

Vad har du testat?

Grön robotleksak i plåt med rött huvud.

Vad har du gjort med ChatGPT?

Har du också testat denna nya AI-tjänst? Vad har du testat att ha den till? Berätta för mig!