Hur känns strukturen? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 jan.

Hur känns strukturen?


Datum: 2023-01-26 16:46
En leende man i brun kavaj och mörkblå slips ligger i en nybäddad säng.

Jag roade mig med att fun­dera på hur man kan beskri­va en god struk­tur på ett mer målande sätt, till skill­nad från det något tor­ra språk med vilket man annars lätt talar om struk­tur, effek­tivitet, arbetssätt och annat.

Jag kom att tän­ka på hur det är att kry­pa ner i en säng bäd­dad med nytvät­tade lakan. Det är strävt och ordentligt, men ändå välkom­nande och löftes­rikt. Det kom­mer att bli en skön natts sömn.

Vad är AI-robot­ens förslag?

Chat­G­PT är på allas läp­par nu och jag lek­te med tjän­sten för att lära mig vad jag skulle kun­na ha den till. Jag bad den om metafor­er för en tom inko­rg och det här var vad som kom ut:

En robotleksak i plåt bakom en ruta med tre metaforer för en tom inkorg.
  • An emp­ty inbox is like a blank can­vas, ready for new ideas and messages.
  • An emp­ty inbox is like a clear sky, free from dis­trac­tions and clutter.
  • An emp­ty inbox is like a fresh­ly made bed, invit­ing and ready for new tasks and activities.

En robot och en struk­tör — en och sam­ma tanke!

Hur är det för dig?

Hur skulle du beskri­va att den goda struk­turen känns? Berät­ta för mig. Det här är kul att grun­na på, tyck­er jag.

Grön robotleksak i plåt med rött huvud.

Vad har du testat?

Vad har du gjort med ChatGPT?

Har du också testat denna nya AI-tjänst? Vad har du testat att ha den till? Berätta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.