Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 dec.

Tack, Arbetsförmedlingen!


Datum: 2022-12-15 11:01

En föreläs­ning om struk­tur på per­son­alda­gen — blir det verk­li­gen bra?

Allt­så, är inte struk­tur” ett väldigt tråkigt, tor­rt och trist ämne?

Nå, döm själv av den­na kor­ta inblick i min föreläs­ning jag höll häromda­gen då jag gäs­tade Arbets­förmedlin­gens HR-avdel­nings personaldagar.

Jag fick träf­fa en glad och gen­erös skara medar­betare och från min horisont hade vi väldigt roligt till­sam­mans! Utöver allt det roli­ga delade jag såk­lart ock­så med mig av en rejäl hand­full prak­tiska och konkre­ta struk­turverk­tyg och ‑metoder som under­lät­tar allas vår vardag på jobbet.

Tack, Sara Ohlin, Anna Gun­der­s­son och Arbets­förmedlin­gen för inbju­dan. Ni var en fröjd att föreläsa för!

Vill du också ha lika roligt?

Jag kan hålla en liknande föreläsning på personaldagen i din verksamhet som den jag höll för Arbetsförmedlingen. Säg till, så skickar jag ett förslag!

Ge mig ett förslag