Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 okt.

Podd: Klart! nr 604 - Klottra dig koncentrerad


Datum: 2022-10-24 08:45
Ett vitt ark fullklottrat med söta fåglar. Till höger på arket ligger en grå tuschpenna med senapsgul kork.

Tyck­er du om att klot­tra på ett pap­per när du sit­ter i möte? Det kan vara smart av dig!

I det­ta avs­nitt, nr 604, berät­tar jag om en studie som just pekar på nyt­tan med att klottra.

Kän­ner du igen dig i att du kon­cen­tr­erar dig bät­tre när du klot­trar? Eller, gör du något helt annat för att hål­la uppe kon­cen­tra­tio­nen? Berät­ta för mig. Jag är nyfiken!


Inled­ningsvis näm­n­er jag ett mål­for­mu­ler­ingsverk­tyg som jag bjud­er dig på.

En röd, antik brevlåda av metall, i en trappuppgång med vitmålade tegelväggar.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet