Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 okt.

Video: Gör mallar för att svara nej


Datum: 2022-10-24 13:07

Ibland på job­bet behöver du säga nej. Det kan vara svårt — åtmin­stone i stunden.

Har du lagt märke till att de bril­jan­ta och träff­säkra svaren uppen­barar sig gär­na först en stund i efter­hand, när det är för sent? Det är synd, men, även om de inte var till hjälp just i den aktuel­la sit­u­a­tio­nen, kan de bli äss i din rock­ärm att dra fram näs­ta gång du får en lik­nande frå­ga om du sparar på dem när de kommer.

Så, gör mal­lar för att svara nej.

Låt mig visa dig hur:

Mer av sådant här?

Laptop med YouTube-logon på skärmen på ljust skrivbord

Du hittar mängder av fler videor som denna på min YouTube-kanal.

Jag vill se