Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 okt.

Podd: Klart! nr 603 - Skapa spökmöten när du inte kan vara med, men vill


Datum: 2022-10-17 08:45
En förfallen herrgård på en kulle. Det lyser i fönstren.

Det är bis­tert när du har tack­at nej till något du skulle ha velat vara med på för att du har ett annat möte då och när mötet blir fly­t­tat har du glömt av det där du skulle ha velat vara med på — fastän du nu kan vara med.

I det­ta avs­nitt, nr 603, delar jag med mig av vad du kan göra för att slip­pa vara med om det någon mer gång.

Gör du på något annat sätt för att kom­ma ihåg sådant det smär­tat att tac­ka nej till? Skriv till mig och berätta.

Välkom­men ock­så att skri­va till mig för att frå­ga om råd kring ett struk­turbekym­mer du har. Dagens text springer ur en frå­ga jag fick från Ulri­ka, till exempel.


Tre utlovade tips

En kvinna och en man samtalar kring ett ståbord i en lila miljö.

Inledningsvis nämner jag tre tips för att komma upp i vagnen igen när man ramlat ur strukturen.

Ge mig tipsen

En öppen bok som svävar fritt i luften bland böcker i ett bibliotek.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet