Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 okt.

Podd: Klart! nr 602 - Fem sätt som strukturen hjälper dig i lågkonjunkturen


Datum: 2022-10-10 08:45
En kvinna i långt brunt hår står under ett transparent paraply i regn i höstmiljö.

När lågkon­junk­turens vin­dar blås­er kallt och du måste hål­la hårt i resurs­er­na behöver du struk­turen som mest.

I det­ta avs­nitt, nr 602, delar jag med mig av fem sak­er du kan göra just nu.

Vad tar du till för extra struk­turknep för att lättare ta dig igenom kär­va tider? Skriv till mig och berät­ta. Ock­så jag vill spet­sa till hur jag arbe­tar just nu. I det är dina bäs­ta tips varmt välkomna.

I bör­jan av avs­nit­tet näm­n­er jag struk­tur och kreativitet och huru­vi­da de går ihop

En vägg av färgglada brevlådor.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet