Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Podd: Klart! nr 598 - Tio tag du kan ta om din struktur


Datum: 2022-09-12 08:45
En träkloss med numret 10 präglat på ena sidan, på ett silvrigt underlag.

I Klart! nr 598: Ur de 18 år jag hit­tills hjälpt män­niskor ska­pa bät­tre struk­tur har jag idag vaskat fram 10 sak­er som mer­parten av mina klien­ter styr upp för att för­bät­tra struk­turen i jobbet.

Hur mån­ga av de 10 har du genomfört?


Anam­made du min utman­ing och plock­ade ett tag från tio-lis­tan och tog det? Vad bestämde du dig för? Berät­ta gär­na för mig!

En man föreläser framför en bildskärm i ett gult konferensrum. I förgrunden ses deltagarnas nackar.

Är du nyfiken på Confex öppna strukturkurser i höst, som jag nämner i början av avsnittet?

Ja, jag vill veta mer!


Du kan få mer!

Sex unga kontorsarbetare diskuterar struktur över lunch i ett chosefritt konferensrum.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i videor, veckobrev, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!