Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Så skickar du uppgifter från OneNote till Microsoft To-Do


Datum: 2022-09-08 12:46
Två kvinnliga händer som skriver på en laptop på ett mötesbord.

Om du skriv­er möte­san­teck­ningar i OneNote vore det top­pen om de näs­ta ste­gen ni kom­mit överens om på mötet kunde dyka upp som att göra-uppgifter i din att göra-lista automa­tiskt — utan att du behöver kom­ma ihåg att skri­va dit dem efter mötet, eller hur?

Det är fak­tiskt allde­les möjligt — dessu­tom på två oli­ka sätt (har det visat sig).

Kopiera ste­gen du anteck­nat i OneNote på mötet

För en dryg vec­ka sedan berät­tade Samuel Sjun­nes­son att han hade kom­mit på att man kan kopiera en lista i OneNote och klis­tra in den i To-Do så att den blir att göra-uppgifter istället.

Det lät top­pen, efter­som jag har sak­nat den funk­tion som med hjälp av en flag­ga skick­ade text från OneNote till Out­look Uppgifter sedan den försvann 2016. Så, jag gjorde en video om det:

Flag­gad text i OneNote ger synkad uppgift i Microsoft To-Do

Strax efter att jag hade pub­licer­at den videon berät­tade både Åsa Hov­rell och Rob Zakaria att funk­tio­nen är till­ba­ka igen. Strålande!

Där­för fick den förs­ta videon en uppföljare:

Finns det fler smar­ta funktioner?

Vad har du hit­tat för använd­bara funk­tion­er i OneNote som jag har mis­sat? Berät­ta för mig! (Kanske får jag tac­ka dig i en video till! 😉)

Kom igång med To-Do

Laptopskärm visande Microsoft To-Do

Har du ännu inte använt To-Do för din att göra-lista, men vill göra det?

Jag har en kort och praktisk online-kurs där jag hjälper dig komma igång.

Jag vill se ett smakprov!