Så skickar du uppgifter från OneNote till… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Så skickar du uppgifter från OneNote till Microsoft To-Do


Datum: 2022-09-08 12:46
Två kvinnliga händer som skriver på en laptop på ett mötesbord.

Om du skriv­er möte­san­teck­ningar i OneNote vore det top­pen om de näs­ta ste­gen ni kom­mit överens om på mötet kunde dyka upp som att göra-uppgifter i din att göra-lista automa­tiskt — utan att du behöver kom­ma ihåg att skri­va dit dem efter mötet, eller hur?

Det är fak­tiskt allde­les möjligt — dessu­tom på två oli­ka sätt (har det visat sig).

Kopiera ste­gen du anteck­nat i OneNote på mötet

För en dryg vec­ka sedan berät­tade Samuel Sjun­nes­son att han hade kom­mit på att man kan kopiera en lista i OneNote och klis­tra in den i To-Do så att den blir att göra-uppgifter istället.

Det lät top­pen, efter­som jag har sak­nat den funk­tion som med hjälp av en flag­ga skick­ade text från OneNote till Out­look Uppgifter sedan den försvann 2016. Så, jag gjorde en video om det:

Flag­gad text i OneNote ger synkad uppgift i Microsoft To-Do

Strax efter att jag hade pub­licer­at den videon berät­tade både Åsa Hov­rell och Rob Zakaria att funk­tio­nen är till­ba­ka igen. Strålande!

Där­för fick den förs­ta videon en uppföljare:

Finns det fler smar­ta funktioner?

Vad har du hit­tat för använd­bara funk­tion­er i OneNote som jag har mis­sat? Berät­ta för mig! (Kanske får jag tac­ka dig i en video till! 😉)

Laptopskärm visande Microsoft To-Do

Kom igång med To-Do

Har du ännu inte använt To-Do för din att göra-lista, men vill göra det?

Jag har en kort och praktisk online-kurs där jag hjälper dig komma igång.

Jag vill se ett smakprov!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.