Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 sep.

Här är höstens öppna strukturkurser


Datum: 2022-09-01 14:01
David Stiernholm föreläser om struktur i ett gult konferensrum framför deltagare som ser på intresserat.

I höst arranger­ar Con­fex två öpp­na struk­turkurstillfällen med mig. Med öppen” menas allt­så en kurs som du kan anmäla dig till ensam, istäl­let för att ni bjud­er in mig till er verk­samhet för att hål­la en kurs just anpas­sad för er.

Aktuel­la datum

Con­fex öpp­na struk­turkurs hålls i Zoom och datu­men är:

  • tis 27 september
  • ons 14 december

Vill du för­bät­tra struk­turen i höst är det­ta ett sätt att få min hjälp med det, så kom och var med.

Du får rabatt!

Du, för­resten, som flit­ig Struk­tur­bloggen-läsare får du 15% rabatt på kur­savgiften om du anger koden Stiernholm2022 när du anmäler dig!

Kursin­nehåll

Hos Con­fex finner du ett utförligt pro­gram över vad jag tar upp i kursen.

Jag vill anmäla mig