Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 sep.

Podd: Klart! nr 597 - Därför hör också restid hemma i kalendern


Datum: 2022-09-05 08:45
En tunnel som försvinner bakom en bil i hög hastighet.

Du har möte­na i kalen­dern, såk­lart, men ska du ock­så boka in den tid det tar att för­fly­t­ta dig till mötet? Det­ta 597:e avs­nitt av Klart! hand­lar om hur du hanter­ar restid i kalendern.

Bokar du in resti­den i din kalen­der? Om så, hur? Skriv till mig och berätta.

Inled­ningsvis berät­tar jag om mitt mål­for­mu­ler­ingsverk­tyg. Tes­ta det om du vill!

Gammal, grön brevlåda på en äng vid en skog.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet!