Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 sep.

En av Sveriges populäraste föreläsare 2022


Datum: 2022-09-01 14:23
En man i brun kavaj står på ett podium och sträcker ut armarna generöst under det att han föreläser, bredvid ett emblem med texten "Topp 100 föreläsare".

Jag fick i för­ra veck­an höra den gla­da nyheten att jag återi­gen blev fram­rös­tad som en av Sveriges pop­uläraste föreläsare för 2022

Omröst­nin­gen arrangeras av bran­schor­ganet Even­t­ef­fect.

Tack, om du är en av dem som rös­tade på mig!

Jag var i gott säll­skap av mån­ga föreläsarkol­le­gor — var­av mån­ga kan bokas genom talar­förmedlin­gen Talar­nas, som jag är med­grun­dare till. 

Jag vill se hela listan!


Upp till bevis!

En mellanung man i sina bästa år föreläser iklädd mörkblå kavaj och gyllengul slips, bärande headset-mikrofon.

Vill du se vad jag går för? Hade de verkligen rätt, de som röstade?

Boka en föreläsning till ditt jobb i höst!

Såklart! Jag vill ha en offert!