Podd: Klart! nr 587 - Gör en mallmappstruktur | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 apr.

Podd: Klart! nr 587 - Gör en mallmappstruktur


Datum: 2022-04-25 08:45

Om du genom­för en viss typ av upp­drag flera gånger, om du dri­ver lik­nande pro­jekt då och då eller om du ans­varar för arbets­grup­per kring en viss sorts frå­ga återkom­mande kom­mer du att behö­va spara likar­tade doku­ment var­je gång.

Ju lättare du då hit­tar dem och snabbt vet var du ska spara dem, desto smidi­gare går arbetet för dig och för dem du samar­be­tar med.

I det­ta avs­nitt, nr 587, delar jag med mig av ett knep jag själv har stor nyt­ta av som hjälper dig att snabbt göra iord­ning en bra mapp­struk­tur för det nya du sät­ter igång.

Vad har du gjort för mal­lar som du har särskilt stor nyt­ta av? Skriv till mig och berät­ta. Just nu är jag extra intresser­ad av att fören­kla genom åter­an­vänd­ning, så jag är nyfiken på att höra om det smar­ta som du kom­mit på.

(För­resten, att ha en bra mapp­struk­tur är en sak. Men, hur kan du nam­nge dina doku­ment så att du hit­tar dem lättare? Här finns ett tips om det.)

Klart! finns ock­så som veck­o­brev. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.