Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 apr.

Podd: Klart! nr 587 - Gör en mallmappstruktur


Datum: 2022-04-25 08:45

Om du genom­för en viss typ av upp­drag flera gånger, om du dri­ver lik­nande pro­jekt då och då eller om du ans­varar för arbets­grup­per kring en viss sorts frå­ga återkom­mande kom­mer du att behö­va spara likar­tade doku­ment var­je gång.

Ju lättare du då hit­tar dem och snabbt vet var du ska spara dem, desto smidi­gare går arbetet för dig och för dem du samar­be­tar med.

I det­ta avs­nitt, nr 587, delar jag med mig av ett knep jag själv har stor nyt­ta av som hjälper dig att snabbt göra iord­ning en bra mapp­struk­tur för det nya du sät­ter igång.

Vad har du gjort för mal­lar som du har särskilt stor nyt­ta av? Skriv till mig och berät­ta. Just nu är jag extra intresser­ad av att fören­kla genom åter­an­vänd­ning, så jag är nyfiken på att höra om det smar­ta som du kom­mit på.

(För­resten, att ha en bra mapp­struk­tur är en sak. Men, hur kan du nam­nge dina doku­ment så att du hit­tar dem lättare? Här finns ett tips om det.)

Klart! finns ock­så som veck­o­brev. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.