Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 apr.

Fru Zeigarnick och de lösa trådarna


Datum: 2022-04-21 08:14

Lösa trå­dar gör oss tröt­ta, fann den rys­ka psykolo­gen Bluma Zeigar­nik på 1920-talet. Där­för gör vi bäst i att göra oss av med dem.

Men, vad kan det vara för trå­dar egentligen?

Här är fyra exempel.

Jag har för­resten en online-kurs som hjälper dig få så god struk­tur att du lättare kan släp­pa tankar­na på job­bet när du är ledig. Jag bjud­er dig med gläd­je på ett smakprov på strukturkursen.