Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 apr.

Podd: Klart! nr 585 - Få ännu bättre ordning bland dina strukturer


Datum: 2022-04-04 08:45

Även om du ska­p­at bra struk­tur både här och där i ditt arbete kan det para­dox­alt nog bli rörigt. 

För, om ord­nin­gen skil­jer sig åt mel­lan struk­tur­erna behöver du kom­ma ihåg vad som gäller här” och hur det istäl­let ska vara där”.

Måhän­da låter det kryp­tiskt och abstrakt, men i det­ta 585:e avs­nitt ger jag dig exem­pel på vad som kan hän­da och jag delar ock­så med mig av hur du und­viker det.

Och, vil­ka av dina struk­tur­er har du synkro­nis­er­at så att de är lika? Berät­ta för mig i ett mejl till david@​stiernholm.​com, för jag är nyfiken på att höra hur du gjort. 

För­resten, jag skrev ett blog­gin­lägg om fem sätt att sortera för dig som vill grä­va djupare.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev som du kan få till din mejl. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.