Podd: Klart! nr 586 - Lyft luren, men sen ... | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 apr.

Podd: Klart! nr 586 - Lyft luren, men sen ...


Datum: 2022-04-11 08:45

Även om den huvud­sak­li­ga kom­mu­nika­tio­nen kol­le­gor emel­lan i ett visst pro­jekt el dyl sker tex­tledes i chatt eller mejl, är det ibland lättare att bara lyf­ta luren” och ta det per tele­fon. Då kan man snabbt förk­lara vad man menar, kol­le­gan kan stäl­la snab­ba frå­gor (och få svar på dem) och ni kan fat­ta ett snabbt beslut utan att ni behöver skri­va så myck­et fram och till­ba­ka till leda.

Men, om chatten/​mejlen ock­så funger­ar som en slags doku­men­ta­tion av vad ni gjort och sagt inom samar­betet, är det lätt att per telefon”-överenskommelser fly­ger under radarn och går en del av pro­jek­tmedlem­mar­na förbi.

Såvi­da ni inte und­viker det. Hur? Just det hand­lar det­ta 586:e avs­nitt av Klart! om. 

Har ni löst det här prob­lemet på ett annat sätt? Skriv till mig och berät­ta. Som du förstår sam­lar jag på tips som de här och jag vill ha ock­så ditt.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev som du kan få till din mejl. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.