STRUKTURBLOGGEN


Föregående artikel

Nästa artikel

20 Jun

Fem sätt att sortera


Datum: 2017-06-20 19:35 Kommentarer: 0 st

En central aspekt av struktur, och kanske det många först associerar med ordet, är att sortera något i någon slags ordning. Tja, själva ordet “sortera” betyder ju “att ordna efter sort”. Vi har en mängd information, till exempel digitala dokument, som vi inte bara vill ha liggande i en enda härva, utan vi vill kategorisera upp dem i någon slags struktur och ordna dem systematiskt så att vi lätt hittar dem och lika lägg vet var vi ska spara det nya vi skapar. Vi har tröttnat på pappershögarna och vill få undan dem, samtidigt som vi vill ha allt kvar - bara i någon slags ordning.

Hur ordna?
Richard Saul Wurman, som bland annat grundade den synnerligen populära TED-konferensen 1984, har hela sitt liv intresserat sig för hur man kan ordna stora mängder information så att den blir begriplig. Han myntade också begreppet “informationsarkitektur” och i linje därmed har han beskrivit fem principer för att organisera information. De fem ordningarna är:

  • Alfabetisk - bokstavsordning, rätt och slätt

  • Kronologisk - efter tid; till exempel efter när dokumentet skapades eller vilket räkenskapsår rapporten avser

  • Lokalitet - geografisk eller rumslig position; till exempel efter vilket säljdistrikt omsättningsstatistikkalkylbladen hör till eller vilket land broschyrmaterialet skall användas i

  • Magnitud - någon slags ranking; till exempel från lägsta pris till högsta, från de kortaste skruvarna till de längsta

  • Kategori - typ eller egenskap; till exempel säljrelaterat för sig och sådan som har med inköp att göra för sig eller avtal för sig och protokoll för sig

Någon ordning ska det va´, sa C-H Hermansson
Enligt Wurman ska vi i första hand sträva efter att ha en enda nivå i strukturen, sorterad efter någon av de fem ordningarna. Men, oftast - i synnerhet när vi bygger mappstruktur och dylikt - behöver vi flera nivåer. Då ser vi till att vi sorterar varje nivå efter en enda av ordningarna. Det är när vi använder flera ordningar på samma nivå som strukturen lätt blir rörig, tvetydig och vildvuxen.

Gör så här
Vill du skapa mer ordning än idag, gör så här:

  1. Bestäm dig för vad du vill skapa ordning bland. Vet du inte vad som är det bästa att börja med, välj det du först kom att tänka på och grunna inte på om det var rätt eller inte. Du kan ju alltid välja om, om du valde “fel”.

  2. Välj vilken ordning av de fem som är mest naturlig att sortera efter för just den här informationen. Förmodligen skulle fler än en ordning passa, så det gör inget om du tvekar på vilken som är den “absolut rätta”.

  3. Gör en första skiss på hur strukturen skulle se ut med den valda ordningen.

  4. Bygg och sortera. Om det behövs, justera.

Ordning på torpet
Om du sorterar efter någon av de fem ordningsprinciperna och bara tillämpar en princip per sorteringsnivå, kommer din informationsstruktur att bli åtminstone tillräckligt bra som en start. Såklart kan du behöva förfina och sortera om, men följer du Wurmans modell i sorterandet hittar du lättare det du söker och får snabbare undan det du vill ha kvar.

Hur gör du?
Använder du någon helt annan sorteringsprincip än de som Wurman förordar och som vi talat om här? Lämna en kommentar!

Kommentera (Inga kommentarer)

Skriv en kommentar

  (för att undvika spam)

Om du väljer att publicera en kommentar så godkänner du även att vi får spara den och dina uppgifter (namn, e-mail, webbadress) samt att vi får visa upp den här på bloggen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.