Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 mars

Öppna kurstillfällen i vår


Datum: 2013-03-07 15:00

Några gånger var­je vår och höst håller jag öpp­na struk­turkurs­er i Stock­holm, Göte­borg och Malmö, i Con­fex regi.

Under den hand­fas­ta helda­gen vis­ar jag hur du genom att organ­is­era, fokusera och automa­tis­era kan få mer tid över till det som är vik­tigt — såsom att säl­ja, utveck­la, leda eller vara ledig.

Kursen ger dig smar­ta tips, nya tankar och prak­tiska övningar. När dagen är slut har du en konkret han­dlings­plan, som du kan bör­ja använ­da på job­bet redan näs­ta dag.

Dessu­tom ingår min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar i priset.

April, maj, juni

Här är vårens datum: 

  • 18 april — Stockholm
  • 29 maj — Göteborg
  • 30 maj — Malmö
  • 12 juni — Stockholm

Det brukar vara en rykande åtgång på plat­ser­na, så anmäl dig nu om du vill försäkra dig om en plats.

Mer info och anmälan finner du här.

Välkom­men!