Öppna kurstillfällen i vår | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 mars

Öppna kurstillfällen i vår


Datum: 2013-03-07 15:00

Några gånger var­je vår och höst håller jag öpp­na struk­turkurs­er i Stock­holm, Göte­borg och Malmö, i Con­fex regi.

Under den hand­fas­ta helda­gen vis­ar jag hur du genom att organ­is­era, fokusera och automa­tis­era kan få mer tid över till det som är vik­tigt — såsom att säl­ja, utveck­la, leda eller vara ledig.

Kursen ger dig smar­ta tips, nya tankar och prak­tiska övningar. När dagen är slut har du en konkret han­dlings­plan, som du kan bör­ja använ­da på job­bet redan näs­ta dag.

Dessu­tom ingår min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar i priset.

April, maj, juni

Här är vårens datum: 

  • 18 april — Stockholm
  • 29 maj — Göteborg
  • 30 maj — Malmö
  • 12 juni — Stockholm

Det brukar vara en rykande åtgång på plat­ser­na, så anmäl dig nu om du vill försäkra dig om en plats.

Mer info och anmälan finner du här.

Välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.