Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 mars

Ny föreläsning om AI i praktiken


Datum: 2024-03-05 09:45
En man i kostym med utsträckta armar står framför en explosion av färgrik rök.

I 20 år har jag letat, hit­tat, tes­tat och delat med mig av verk­tyg som gör arbetsvarda­gen lättare.

Det som mest gjort mitt arbete effek­ti­vare det senaste dry­ga året är de nya AI-tjän­ster­na som for­sar fram nu.

Så kan du använ­da AI

I min nya föreläs­ning AI i din arbets­dag: Spara tid, bli effek­ti­vare och min­s­ka stressen” vis­ar jag dig hur jag sparat tid och ork med de AI-verk­tyg jag har störst nyt­ta av i min vardag — och hur du ock­så kan göra det.

Lättsam och konkret vägledning

Kän­ner du att du bor­de hän­ga med nu när AI utveck­las så fort men du vet inte vad du kan göra med det i ditt jobb, boka min nya föreläs­ning till din organ­i­sa­tion, så vis­ar jag er — hand­fast, lättsamt, konkret!

Jag vill veta mer om AI-föreläsningen